About us

Om PROBI®

PROBI® är ett svenskt forskningsföretag, ledande inom probiotisk forskning, som grundades 1991. Men resan började tidigare än så. Redan i början av 1980-talet funderade ett par forskare vid Lunds Universitet kring varför vissa intensivvårdspatienter hade svårare att tillfriskna.

Forskarna kom fram till att anledningen, med stor sannolikhet, berodde på en sviktande tarmbarriär. I en frisk tarm lever bakterier i samförstånd med kroppen och deras närvaro är därför viktig för att stimulera kroppens immunsystem. Faktum är att mellan 70 - 80 % av immunsystemet sitter i magtarmkanalen. Det forskarna ville ta reda på var om tarmen möjligtvis kunde få hjälp av bakterier.

Forskarnas projekt resulterade i den patenterade probiotiska bakteriestammen Lactiplantibacillus plantarum (LP299V®). Denna bakterieart Lactiplantibacillus plantarum, förekommer bl.a. naturligt på skal av bär och frukter — där den bryter ned fibrer och bildar substanser som hindrar mögelangrepp. Idag har forskare funnit ett samband mellan bakteriefloran i tarmen och god hälsa. Genom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet, mellan kirurger, mikrobiologer och nutrionister, lades grunden till det som idag är PROBI® – pionjärer inom probiotisk forskning och utveckling.

Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och hälsosam livsstil.

1920X690 Kontakt

Contact

You are always welcome to contact us whether you have a question or want to make a complaint about a product.

Läs mer
1920X690 FAQ

FAQ

Curious to know more? You can find more information about probiotics and our products in the FAQ section.

Läs mer
1920X690 Produkter

Products

PROBI® ORIGINAL is Sweden's best-selling bacterial supplement and on this page you will find the entire product family.

Läs mer